In Memoriam
Ds Jean Du Meunier
Ds J. Du MeunierOp zondagmorgen 4 februari 2001 overleed ds. Jean Du Meunier. Hij was al enige tijd ziek en zijn heengaan kwam niet geheel onverwacht. Het verlies is er niet minder groot om. Jean was van 1962 tot 1988 de predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België Mechelen Noord.

Hij was in 1946 een van de initiatiefnemers van de Bijbeldag en gedurende meer dan 30 jaar (van 1954 tot '56 en van 1962 tot 1993) was hij voorzitter van het Bijbeldagcomité.

Jean Du Meunier wordt geboren te Antwerpen op 19 september 1921 en komt in zijn jeugd in aanraking met de protestantse geloofsgemeenschap aldaar. Hij weet zich gegrepen door God. Is hij daarna – in volle mobilisatietijd – aktief met het Evangelie bezig, wanneer hij later in de oorlogsjaren gedwongen wordt om in Duitsland dwangarbeid te verrichten, zet hij deze aktiviteiten daar ondergronds (compleet met een clandestiene drukkerij) verder. Tekenend voor zijn vechtlust.

Intussen treedt hij in september 1942 in het huwelijk met Joanna Temmerman, een huwelijk waaruit eind 1944 hun eerste dochter Chris en in 1948 hun tweede dochter Margriet geboren zullen worden.

Uit het netwerk, gegroeid uit zijn kontakten voor en tijdens de oorlog, wordt vlak na de oorlog 'het Bijbeldagcomité' opgericht, dat nu nog jaarlijks 'de Bijbeldag' organiseert. Gedurende ruim 33 jaar (van 1954 tot '56 en van 1962 tot 1993) was hij voorzitter van het inrichtend comité. Ook nadien bleef hij – zolang zijn gezondheid dit toeliet – "zijn" Bijbeldagcomité met raad en daad bijstaan.

Na de oorlog neemt zijn verlangen naar het predikantschap toe en geeft hij zijn Bijbelschoolopleiding een vervolg in een universitaire studie theologie aan de Brusselse Faculteit.

Intussen hulppredikant geworden in de kerk aan de Lange Winkelstraat, vertrekt hij met zijn gezin begin 1957 als legerpredikant naar de toenmalige Belgische kolonie Congo, met Elisabethville/Katanga als thuisbasis. De onafhankelijkheid van Congo in juni 1960 maakt een bewogen einde aan die opdracht.

Teruggekomen in België wordt hij, na enkele tussenstappen, in 1962 beroepen door Mechelen, een plaatselijke kerk zonder staatserkenning en zonder predikantswedde, een situatie die dan nog twee jaar zal duren. Door een overvolle werkweek als godsdienstleraar op de Mechelse scholen, voorziet hij in het levensonderhoud van zijn gezin.

Jean Du Meunier zal langer dan eender welke van zijn voorgangers de Mechelse predikant zijn, ruim 26 jaar. Hij is in de geschiedenis van deze kerkgemeenschap niet weg te denken, al is het alleen al om het feit dat hij deze gemeente door heel moeilijke tijden loodst. In zijn beginjaren zijn erediensten met minder dan tien aanwezigen zeker geen uitzondering. Ook de pijnlijk gedwongen verhuis van de Keizerstraat naar het Klein Begijnhof valt in zijn ambtsperiode.

Intussen zetelt Jean als volbloed-organisator in talloze commissies en werkgroepen van het landelijke kerkverband, vervult diverse consulentschappen, heeft ook veel kontakten buiten het kerkverband en is lid van allerlei besturen.

Tot z'n 67ste levensjaar zal hij als predikant in Mechelen aktief blijven, vooraleer hij eind 1988 als dienstdoend voorganger afscheid neemt van zijn gemeente, waarvan hij uiteraard lid blijft. Wanneer hij enkele jaren samen met Joanna van zijn emeritaat genoten heeft, krijgen diverse kwalen hem langzaam in hun greep. Daarbij sluit zijn sterk toenemende doofheid hem steeds meer af van allerlei kontakten. Dat hij om die reden tenslotte ook de kerkgang moet laten schieten, valt hem heel zwaar.

De laatste jaren van zijn leven nemen zijn mogelijkheden zienderogen af. Begin dit jaar dient hij opgenomen te worden in één van de vele ziekenhuizen waar hij jarenlang aalmoezenier is geweest.

Op zondagmorgen 4 februari 2001 overlijdt hij.

Lang tevoren heeft Jean zelf de tekst voor de rouwbrief gekozen:

    'Genade en goedheid volgen mij, mijn ganse levensdag,
    totdat ik eens in 's Heren huis voor eeuwig wonen mag'.

 Terug naar de Bijbeldag-pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

2/2001