Jan Gillsijans is geboren te Roeselare en groeide op in Brussel. Hij werd niet gelovig opgevoed en trad in 1980 in het huwelijk met Iris. Op 35 jarige leeftijd kwamen Jan en Iris tot geloof en werden lid van de Evangelische Gemeente te Zaventem. Hun bekering bracht een radicale verandering in hun leven. In 1994 werd Jan tot oudste ingezegend, functie welke hij nog steeds uitoefent, enkel door de genade en de liefde van de Here Jezus.

audio opname


Ds. Kommer Groeneveld is vijfentwintig jaar predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Antwerpen Deurne. Hij ziet zijn jubileum als een teken van Gods trouw. „De eerste jaren dacht ik Antwerpen wel even te kunnen bekeren. Ik ben echter steeds meer gaan beseffen dat het Gods werk is, dat je een instrument bent dat God misschien wel wil gebruiken. Niet meer dan dat.”

audio opname


Omdat we de kwaliteit willen behouden van de opnames duurt het even voordat de opnamen starten.
Wanneer je deze wilt downloaden, druk op je rechter muisknop en kies 'Doel opslaan als...' en volg de verdere instructies.