Ga dan in Mijn Naam

Dit zendingsbevel vinden we in Markus 16:15 en Lucas 24:47 en wordt gevolgd door de Hemelvaart van Jezus. Het thema van de 62ste bijbeldag is dus wel erg toepasselijk daar we op deze dag ook het opgaan van Jezus naar Zijn Vader in de hemel vieren.

“Ga dan in Mijn Naam”. Jezus is hier heel duidelijk, het is geen vraag maar een bevel.

We zien in Gods woord dat Paulus en de apostelen dat bevel echt hebben opgevolgd en dat ondanks de pogingen van de joodse leiders om de christenen klein te krijgen het evangelie in gans de wereld is verkondigd geworden.


We zien vandaag de dag ook dat er zendelingen naar alle uithoeken van de wereld gaan om Jezus (voor)beeld  uit te dragen. Door deze fantastische initiatieven kennen we een enorme groei, in de derde wereld landen, van christelijke gemeenten.


Daartegenover staat in fel contrast het stijgend aantal mensen in onze westerse wereld die helemaal geen besef meer hebben van wat Jezus voor ons en ook voor hen heeft gedaan. Mensen die doelloos, in hun jacht op materiële welstand, hun eeuwige toekomst verspelen.


Net zoals in de oudheid er voor alles en nog wat een afgod bestond komen we in onze welvaart (?) maatschappij steeds meer afgoden tegen. Geld, auto’s, TV, enz…


Het bevel van Jezus 2000 jaar geleden is voor ons christenen, vandaag zeer actueel. Ook nu worden we opgeroepen om te getuigen van Jezus in een wereld die daar schijnbaar niet meer mee bezig is. We hebben ook de belofte van Jezus dat we het niet alleen moeten doen maar dat we Zijn Geest in ons mogen laten werken. We worden ook vandaag de dag opgeroepen om als plaatsvervangers van Jezus, als naam dragers van Christus, weer kleur en toekomst te geven aan allen die God in hun leven toelaten.


Paulus heeft het zendingsbevel aan zijn geliefde Timotheus herhaald en dat geld nog steeds voor ons vandaag. (2 Timotheus 4:2)  Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.


Als we in iemands naam optreden moeten we er op bedacht zijn dat we daar ook worden op aangekeken en is het belangrijk dat onze wandel op zich reeds een getuigenis is van Hem in Wiens Naam we mogen uitgaan.