De 59 ste Bijbeldag wordt gehouden met als thema

Waarom ?

Dit thema is gekozen omdat velen, ook gelovigen, vaak worstelen met waarom-vragen. Middels het belichten van een drietal thema's willen we proberen een aantal essentiŽle "waarom" vragen te beantwoorden.

Waarom bijbellezen?
Veel van onze vragen worden door God beantwoord in Zijn Woord. Door de Bijbel steeds beter te leren kennen, zullen we Gods leiding ervaren. Nicky Gumbel, bekend door zijn inbreng in ontwikkeling van de Alpha-cursus, schrijft hoe hij de Bijbel opnieuw is gaan lezen. Dat kwam omdat hij zorgen had over vrienden die christen waren geworden. Hij dacht dat ze in de handen van een of ander sekte gevallen waren. Om hen voor dwalingen te behoeden, begon hij te lezen in een stoffig exemplaar dat hij nog in huis had. Hij begon met MatthŽus en las de hele avond door, viel in slaap en las verder tot hij wakker werd. "Ik had het al eerder gelezen, maar toen had het mij vrijwel niets gezegd. Nu ging het echter voor mij leven en kon ik het niet meer van mij afzetten. Het klonk gewoon waar. Ik wist, terwijl ik aan het lezen was, dat ik dit niet meer vrijblijvend naast me kon leggen. Het raakte me diep. Kort daarna vertrouwde ik mijn leven aan Jezus Christus toe. Sindsdien is de Bijbel voor mij een bron van vreugde geworden".
 
Waarom getuigen?
Getuigen zijn, heeft een kostprijs. Heel vaak denken wij bij de woorden "Gij zult mijn getuigen zijn" aan actie. Aan andere het evangelie uitleggen of de Bijbel verklaren. Maar er staat toch echt "zijn". Je bent een getuige van Jezus zoals je bent. Niets meer en niets minder. Onze levenswandel vertelt de omstanders wie wij zijn, hoeveel wij Jezus Christus werkelijk weerspiegelen. Op de vraag of hij ook werkelijk een christen was, antwoordde iemand: "Dat moet je niet aan mij, maar aan mijn vrouw, mijn kinderen en mijn omgeving vragen".
In de Bijbel ontmoeten wij ook zo'n getuige: Johannes de Doper. Hij had een hele radicale boodschap. De Bijbel vertelt dat koning Herodes, die door Johannes werd aangesproken op zijn immoreel gedrag, hem des ondanks graag hoorde en hem ontving in zijn paleis. Johannes had slechts ťťn passie: "Hij moet wassen, ik moet minder worden".
 
Toen de eerste gemeente verstrooid en achtervolgd werd, kwamen de volgelingen van Jezus in AntiochiŽ, waar zij met Joden en heidenen spraken over het leven met Jezus. Daar, in AntiochiŽ, werden de volgelingen voor het eerst christenen genoemd. Waarom? Omdat ze zoveel op Christus leken! Het waren getuigen en omdat zij getuigen waren, werd die kerk ook de eerste zendingsgemeente, waardoor het evangelie uiteindelijk ook in Europa kwam.
 
Waarom Jezus?
Waarom is er zoveel belangstelling voor iemand die ruim twee duizend jaar geleden geboren werd? Waarom zijn zoveel mensen ook vandaag nog zo enthousiast over Jezus? Waarom zou je Jezus nodig hebben, waarom kwam Hij, waarom stierf Hij?
 
Wij kunnen dit soort vragen ook niet stellen, het leven is al zo ingewikkeld. We kunnen boeken lezen of cursussen volgen om welke vaardigheid dan ook verder te perfectioneren. Van postduiven houden tot exotisch koken toe. Maar er schijnt geen cursus te zijn voor de allerbelangrijkste vaardigheid: hoe moet ik leven? We worden voortdurend voor keuzes geplaatst. Welke opleiding ga ik volgen, welk soort werk, wie wordt mijn levenspartner, waar ga ik wonen?
 
In Zo'n complexe wereld hebben we leiding nodig van iemand die alles van het leven afweet. Dat is Jezus. Hij kent het leven van binnen en van buiten want Hij is het Leven. Hij geeft de richting voor het maken van juiste keuzes. Toen Jezus op aarde leefde, kwamen de mensen met hun vragen bij Hem. De antwoorden die Hij gaf, bevatten principes die in elke tijd geldig zijn. Wat Hij deed is uniek en nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootste verandering. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Daarom Jezus.
 

 Terug naar de Bijbeldag-pagina

3/2005