De Bijbeldag 2011


de audio opname van de ochtend samenkomst

de audio opname van de middag samenkomst

Enkele foto's
De Bijbeldag 2010de audio opname van Kees van Velzen

De Bijbeldag 2009de folder
de audio opnames van de sprekers

De Bijbeldag 2008
programma
het thema
een woord van de sprekers, inclusief de audio opnames
wegbeschrijving
de folder pagina 1 en 4,
pagina 2 en 3
De Bijbeldag 2007
programma
het thema
een woord van de sprekers, inclusief de audio opnames
wegbeschrijving
extra info
de folder
De Bijbeldag 2006
programma
het thema
een woord van de sprekers, inclusief de audio opnames
wegbeschrijving
extra info
de folder
de affiche
De Bijbeldag 2005
programma
het thema
een woord van de sprekers, inclusief de audio opnames
wegbeschrijving
extra info
de folder
de affiche
de link

De Bijbeldag algemeen

e Bijbeldag gaat elk jaar, indien mogelijk, door op 1 mei te Antwerpen; sedert een tiental jaar in de zaal "Alpheusdal", Fillip Williotstraat 22 te Berchem.

Het is een dag met een lange traditie: de eerste Bijbeldag vond plaats in 1946 en sindsdien werd die elk jaar opnieuw georganiseerd, (met één enkele onderbreking in 1966); in 1996 vierden we dus het "gouden jubileum".
Het unieke aan deze dag is dat hij christenen samenbrengt, afkomstig uit verschillende protestants-evangelische kerken en gemeenten in Vlaanderen. Het geloof in Gods Woord, de Bijbel, en de eenheid die ze ervaren in Jezus is hetgeen hen samenbrengt.
Deze dag wil ook een getuigenis brengen naar de "buitenwereld" toe: dat Gods Woord ook vandaag, aan het begin van de 21ste eeuw, nog altijd relevant is en in staat om mensenlevens grondig te veranderen.
Zo'n dag is een blije en afwisselende belevenis: er wordt veel samen gezongen, er wordt gezorgd voor een verscheidenheid aan muzikale optredens en uiteraard wordt er in Gods Woord gelezen en worden vanuit dat Woord diverse boodschappen doorgegeven.
De samenkomsten vinden plaats om 10, 14 en 18 uur. De avondsamenkomst is een "Jeugdsamenkomst" (maar al wie zich nog jong van hart voelt is daar uiteraard ook welkom).
Iedereen is van harte uitgenodigd op deze dag en kan naar keuze een of meer van deze samenkomsten bijwonen. De toegang is kosteloos.
Tussen de samenkomsten is er gelegenheid mekaar te ontmoeten aan tafel. U kan gerust een eigen lunchpakket meebrengen; er zijn ook broodjes, frisdranken en koffie verkrijgbaar in de zaal.

Wie eens een Bijbeldag bijwoonde komt gewoonlijk terug. Misschien mogen we U volgende keer verwelkomen?

Indien u graag - geheel vrijblijvend - tijdig geïnformeerd wordt over de voorbereidingen van de volgende Bijbeldag dan kan dat. Op deze pagina's zullen we o.a. thema en sprekers aankondigen zodra die gekend zijn. Of u kunt een E-mail sturen naar Marc Verbruggen.

Op 4 februari 2001 overleed Ds Jean Du Meunier. Hij was een van de initiatiefnemers van deze Bijbeldag en gedurende meer dan 30 jaar voorzitter van het Bijbeldagcomité.

Op 16 april 2004 overleed Stephan Soetewey. Hij was tot bekering gekomen door een blaadje van de Bijbeldag en was verschillende jaren voorzitter van het Bijbeldagcomité.

www.ontmoeting.be

3/2006

Webstats4U - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller